Obcy w Galaktyce

Obcy w Galaktyce
Obcy w GalaktyceOriginal Press Release
Według zespołu astronomów z Uniwersytetu Technicznego w Swinburne co czwarta gromada kulista w Drodze Mlecznej pochodzi z innej, niż nasza, galaktyki.

Okazuje się, że wiele gwiazd i gromad kulistych, które widzimy na naszym nocnym niebie to nie tubylcy, ale obcy z innych galaktyk. Do naszej Galaktyki przybyli w ciągu ostatnich kilku miliardów lat.

prof. Duncan Forbes

„Okazuje się, że wiele gwiazd i gromad kulistych, które widzimy na naszym nocnym niebie to nie tubylcy, ale obcy z innych galaktyk „- mówi prof. Swinburne. -” Do naszej Galaktyki przybyli w ciągu ostatnich kilku miliardów lat.”

Już wcześniej część astronomów podejrzewała, że niektóre gromady kuliste – gęste zbiorowiska zawierające od 10 000 do kilku milionów gwiazd – powstały poza galaktyką, jednak do tej pory nie udało się ich jednoznacznie zidentyfikować. Wykorzystując dane zebrane przez teleskop kosmiczny Hubble prof Forbes wraz z kanadyjskim prof. Terry Bridgesem zbadali gromady kuliste Drogi Mlecznej tworząc największy jak do tej pory, i najwyższej jakości, katalog zawierający spis wieku i cech chemicznych gromad. „Wykorzystując tę bazę danych byliśmy w stanie zidentyfikować kluczowe wskazówki dla wielu gromad, które dostarczają dowodów ich poza galaktycznego pochodzenia „- mówi prof. Forbes. -” Wykazaliśmy, że te obce gromady stanowią około 1/4 gromad Drogi Mlecznej. To oznacza dziesiątki milionów gwiazd, które dołączyły do Galaktyki powiększając ją – i to z samych gromad kulistych.”

Badania naukowców wskazują również, że najprawdopodobniej Droga Mleczna wchłonęła więcej galaktyk karłowych niż dotychczas sądzono. „Odkryliśmy iż wiele z obcych gromad kulistych pierwotnie istniało w galaktykach karłowych – miniaturowych galaktykach zawierających do 100 milionów gwiazd leżących na obrzeżach Drogi Mlecznej. Nasze badania wskazują, że w obrębie Drogi Mlecznej jest więcej pozostałości po przyłączonych galaktykach karłowych niż do tej pory sądzono. Wcześniej astronomom udało się potwierdzić obecność dwóch takich galaktyk wewnątrz Drogi Mlecznej. Nasze badania pokazują, że do odkrycia pozostaje kolejnych sześć.”

Źródła:

Alien invaders pack the Milky Way

Around a quarter of the star clusters in our Milky Way galaxy are invaders from other galaxies, according to a team of scientists from Swinburne University of Technology in Australia. In a paper accepted for publication in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Swinburne astronomer Professor Duncan Forbes has shown that many of our galaxy’s globular star clusters are actually foreigners – having been born elsewhere and then migrated to our Milky Way.

 “It turns out that many of the stars and globular star clusters we see when we look into the night sky are not natives, but aliens from other galaxies,” said Forbes. “They have made their way into our galaxy over the last few billion years.”

Previously astronomers had suspected that some globular star clusters, which each contain between 10000 and several million stars were foreign to our galaxy, but it was difficult to positively identify which ones.

Using Hubble Space Telescope data, Forbes, along with his Canadian colleague Professor Terry Bridges, examined globular star clusters within the Milky Way galaxy.

They then compiled the largest ever high-quality database to record the age and chemical properties of each of these clusters.

“Using this database we were able to identify key signatures in many of the globular star clusters that gave us tell-tale clues as to their external origin,” Forbes said.

“We determined that these foreign-born globular star clusters actually make up about one quarter of our Milky Way globular star cluster system. That implies tens of millions of accreted stars – those that have joined and grown our galaxy – from globular star clusters alone.”

The researchers’ work also suggests that the Milky Way may have swallowed up more dwarf galaxies than was previously thought.

“We found that many of the foreign clusters originally existed within dwarf galaxies – that is ‘mini’ galaxies of up to 100 million stars that sit within our larger Milky Way.

“Our work shows that there are more of these accreted dwarf galaxies in our Milky Way than was thought. Astronomers had been able to confirm the existence of two accreted dwarf galaxies in our Milky Way – but our research suggests that there might be as many as six yet to be discovered.

„Although the dwarf galaxies are broken-up and their stars assimilated into the Milky Way, the globular star clusters of the dwarf galaxy remain intact and survive the accretion process.”

“This will have to be explored further, but it is a very exciting prospect that will help us to better understand the history of our own galaxy.”

Forbes’ research was carried out in Canada as part of an Australian Research Council International Fellowship.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *