Młode i stare kratery w Sirenum Fossae

Młode i stare kratery w Sirenum Fossae
Młode i stare kratery w Sirenum FossaeOriginal Press Release
Kamera Wysokiej Rozdzielczości (HRSC) na pokładzie sondy Mars Express wykonała zdjęcia kraterów o różnym wieku w obszarze południowych wyżyn Marsa znanym jako Sirenum Fossae.

Sirenum Fossae rozciąga się na długości ponad 2500 km na południowy zachód od regionu wulkanicznego Tharsis, gdzie leży największy wulkan Układu Słonecznego Olympus Mons. Sirenum Fossae to system grabenów (rowów tektonicznych), uformowanych przez naprężenia w skorupie Marsa powstałe w trakcie wznoszenia się regionu Tharsis. Jeden z takich rowów tektonicznych jest widoczny w postaci równoległych linii biegnących w poprzek zdjęcia poniżej jego centrum.

Na podstawie zliczeń kraterów naukowcy uważają, że Wyżyny południowe są starsze geologicznie niż Północne Niziny. Na tym obszarze znajduje się wiele kraterów o średnicy 50 kilometrów, które zazwyczaj są silnie zerodowane, co wskazuje na to, że powstały bardzo dawno temu.

W dolnej – południowej – części zdjęcia widać krater o średnicy 28 kilometrów, który, gdy porównamy go do innych kraterów na zdjęciu jest wyraźnie młodszy – jego krawędzie i centralne wzniesienie nie uległy erozji. W jego okolicy widocznych jest kilka dużych kraterów. Na zachód leży duży krater o średnicy 56 km. Kolejne mają średnicę – na północny wschód – 34 i – południe – 9 kilometrów. Na podstawie ich wyglądu można stosunkowo łatwo ustalić kolejność w jakiej powstały. Największe z nich są również najstarsze, ponieważ zostały częściowo zniszczone przez średnich rozmiarów krater. Najmłodszy jest krater o średnicy 9km, ponieważ zniszczył krawędź krateru o średnicy 28km.

W środkowej części zdjęcia widać wyżyną wykazującą ślady erozji w tym, szeroki system doliny na zachodnim stoku.

Największy widoczny w całości krater na zdjęciu leży na północy i ma średnicę około 50 kilometrów. Wskazuje to, iż mamy do czynienia ze starym geologicznie regionem, bowiem kratery tej średnicy rzadko powstawały w późniejszej historii planety.

Źródła:

Craters young and old in Sirenum Fossae

The Mars Express High Resolution Stereo Camera has imaged craters both young and old in this view of the Southern Highlands of Mars.

Part of the Sirenum Fossae region in the Southern Highlands, the area in this image is centred at about 28°S / 185°E. The image captures an area to the north of the Magelhaens Crater. It extends some 230 km by 127 km and covers about 29 450 sq km, roughly the size of Belgium. The image resolution is approximately 29 metres per pixel.

Sirenum Fossae extends for more than 2500 km to the southwest of the Tharsis volcanic region, which contains Olympus Mons, the highest volcano in our Solar System. Sirenum Fossae is a system of grabens, formed by stresses placed on the crust during the uprising of the Tharsis region. A graben is visible as two sets of parallel lines running from top to bottom to the left of centre.

The Southern Highlands are older than the Northern Lowlands, based on the larger number of impact craters seen to cover the region. Craters of 50 km in diameter are common in this area and have usually suffered from erosion, indicating they were formed during ancient times.

There is an impact crater with a diameter of about 28 km to the left of the image. In contrast to other craters in its vicinity, it has experienced less erosion – its crater rim and central peak are still preserved. There are three other craters nearby: to the west is a large crater with a diameter of 56 km, to the northeast one that stretches 34 km across and a smaller crater of only 9 km diameter to the south.

On the basis of their appearances, the craters can be placed in age order. The largest two are the oldest because they have been partially destroyed by the mid-sized crater. The smallest is the youngest because it has impacted into the rim of the mid-sized crater.

In the central part of the image, a plateau is recognisable and shows evidence of further erosion. In particular, there is a broad valley system on the western slope.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *