Dzięki zaćmieniom Słońca udało się wykryć widmo żelaza w koronie

Dzięki zaćmieniom Słońca udało się wykryć widmo żelaza w koronie
Dzięki zaćmieniom Słońca udało się wykryć widmo żelaza w koronieOriginal Press Release
Dzięki obserwacji zewnętrznych warstw atmosfery Słońca podczas zaćmienia heliofizykom udało się znaleźć kolejny brakujący element łamigłówki, jakim jest nasza gwiazda.

Pierwsze zdjęcie korony w paśmie Fe XI 789,2 nm zostało wykonane podczas całkowitego zaćmienia 29 marca 2006 roku

Adrian Daw

Zdjęcia korony w paśmie żelaza zawierały niespodzianki. Przede wszystkim obszary emitujące w tym paśmie wznoszą się co najmniej na trzy promienie Słońca nad powierzchnią gwiazdy a w ich obrębie znajdują się zlokalizowane regiony podwyższonej gęstości jonów żelaza.

W połączeniu z pomiarami wykonanymi w innych stanach ładunku jonów żelaza obserwacje dostarczają dwuwymiarowej mapy rozmieszczenia temperatur elektronowych korony i stanu ładunku co pozwala po raz pierwszy określić powiązania pomiędzy rozmieszczeniem ładunku w koronie a przestrzenią międzyplanetarną.

Stworzenie mapy rozmieszczenia tych parametrów w trakcie zaćmień jest ważnym krokiem dla zrozumienia funkcjonowania korony słonecznej oraz tego jak kosmiczna pogoda oddziałuje na Ziemię.

Wyniki badań zostały zaprezentowane na spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego i zostaną opublikowane na łamach Astrophysical Journal.

Źródła:

Eclipses Yield First Images of Elusive Iron Line in Solar Corona

Solar physicists attempting to unlock the mysteries of the solar corona have found another piece of the puzzle by observing the sun’s outer atmosphere during eclipses.

Ground-based observations reveal the first images of the solar corona in the near-infrared emission line of highly ionized iron, or Fe XI 789.2 nm. The observations were taken during total solar eclipses in 2006, 2008, and 2009 by astrophysicist Adrian Daw of NASA’s Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md., with an international team of scientists led by Shadia Habbal from the University of Hawaii’s Institute for Astronomy (IfA).

„The first image of the corona in Fe XI 789.2 nm was taken during the total solar eclipse of March 29, 2006,” said Daw.

The images revealed some surprises. Most notably, that the emission extends out at least three solar radii — that’s one-and-a-half times the sun’s width at its equator, or middle — above the surface of the sun, and that there are localized regions of enhanced density for these iron ions.

Combined with observations of other iron charge states, the observations yield the two-dimensional distribution of electron temperature and charge-state measurements for the first time, and establish the first direct link between the distribution of charge states in the corona and in interplanetary space.

„These are the first such maps of the 2-D distribution of coronal electron temperature and ion charge state,” said Daw.

Mapping the distribution of electron temperature and iron charge states in the corona with total solar eclipse observations represents an important step in understanding the solar corona and how space weather impacts Earth.

The scientists’ results will be presented at the American Astronomical Society meeting on January 4 in Washington and published in the January issue of the Astrophysical Journal.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *