Analiza chemiczna gwiazd węglowych typu R

Analiza chemiczna gwiazd węglowych typu R
Analiza chemiczna gwiazd węglowych typu ROriginal Press Release
Aby wyjaśnić jak powstają, oraz jaki proces prowadzi do wzbogacenia atmosfer gwiazd węglowych typu widmowego R w węgiel naukowcy wydziału Fizyki Teoretycznej i Kosmicznej Uniwersytetu Granada (UGR) w Hiszpanii przeanalizowali ich chemiczną budowę oraz ewolucję.

W przypadku zimnych gwiazd typu R badania naukowców z UGR to pierwsza analiza chemiczna tego typu na świecie, zaś ostatnie analizy gwiazd gorących wykonywano ponad 25 lat, a wówczas z mniejszą rozdzielczością widmową. Nowe badania zostały wykonane przez Olgę Zamora Sánchez pod kierunkiem prof. Carlos Abia i prof. Inmaculada Domínguez. Dodatkowo w badaniach uwzględniono inne cechy gwiazd R takie jak ich dystrybucja w Drodze Mlecznej, jasność absolutną czy kinematykę.

Badaniem objęto 23 gwiazdy typu R wykorzystując widma optyczne o wysokiej rozdzielczości zebrane przez 2,2 metrowy teleskop w Calar Alto, a następnie przeanalizowano chemiczne „odciski palców” węgla, tlenu, azotu, litu i ciężkich pierwiastków takich jak technet, stront, bar czy lantan.

W efekcie naukowcy doszli do wniosku, że zimne gwiazdy typu R są identyczne to normalnych gwiazd węglowych typu N ewoluujących z asymptotycznej gałęzi olbrzymów (AGB), podczas gdy gwiazdy gorące tego typu są wyraźnie odmienne. Około 40% gorących gwiazd typu R okazała się błędnia sklasyfikowana, zatem znaczna ich część może zostać usunięta z grupy czerwonych olbrzymów.

Dodatkowo naukowcy przeprowadzili cyfrowe symulacje mechanizmu, który jak się do tej pory uważało, jest najprawdopodniej odpowiedzialny za powstanie gorących gwiazd typu R – fuzji helowego białego karła z czerwonym olbrzymem. Niestety ostatecznie naukowcy doszli do wniosku, że mechanizm ten nie pozwala wyjaśnić cech tego typu gwiazd co oznacza, że ich pochodzenie pozostaje zagadką.

Wyniki badań zostały przesłane do publikacji na łamach Astronomy & Astrophysics.

Źródła:

Scientists determine for the first time the chemical composition of a type of red giant star with more carbon than oxygen in its atmosphere

What are the peculiar type-R stars made of? Where does the carbon present in their shell come from? These are the questions to be solved by a research work conducted by scientists of the department of Theoretical and Cosmos Physics of the University of Granada (Spain), where they have analysed the chemical composition and the evolutionary state of spectral type R carbon stars to try to explain the origin of the carbon enrichment present in its atmosphere.

Up to now, there had hardly been performed chemical analysis for this type of start. Type-R stars are peculiar red giant stars, as they show a higher presence of carbon than oxygen in their atmosphere (the usual composition in the Universe is exactly the opposite). They can be classified in hot-R starts and cold-R stars, depending on their effective temperature.

In the case of R-cold stars, this is the first chemical analysis of these characteristics carried out worldwide, whereas for R-hot stars, the existing chemical analyses were very old (more than 25 years) and with a lower spectral resolution than that of the UGR study.

The research has been conducted by Olga Zamora Sánchez and supervised by professors Carlos Abia and Inmaculada Domínguez. The scientists of the University of Granada have also studied the essential observational features of type-R stars (distribution in the Milky Way, kinematics, luminosity, etc.) .

A 23-star sample

This research work has determined the chemical composition of a 23 type-R star sample (both hot and cold), using spectrums in the optics with high-spectral resolution, in order to obtain information about the origin of this type of stars. To this end, the scientists performed observations with a 2.2-metre in diameter telescope placed in Calar Alto (Almeria), and carried out a chemical analysis of elements such as carbon, oxygen, nitrogen, lithium and other heavy metals, such as technetium, strontium, barium or lanthanum.

Thus, the scientists have concluded that R-cold stars are identical to type-N stars (or normal carbon stars) originated in the AGB phase, whereas R-hot stars are different. About 40% of the R-hot stars of the sample were erroneously classified up now, and therefore the portion of these stars with regard to red giant stars could be considerably reduced regarding previous estimations thanks to this work.

The most comprehensive analysis

The analysis of the University of Granada is the most complete conducted worldwide up to now (from an observational and theoretical approach) about type-R spectral stars. Besides, the scientists have carried out a numeric simulation for the first time of the most favourable scene for the formation of a R-hot star: the fusion of a helium white dwarf with a red giant. In the end, this scene has turned out to be unviable, and therefore the explanation of the origin of R-hot stars keeps representing a challenge for present star and nucleosynthesis development models.

Although the UGR scientists warn that this type of study has not immediate applications, the information obtained could be very valuable in the future as carbon, as everybody knows, is very important for the possible development of life in the Universe. Therefore, they say, explaining the origin of this element in the stars will be useful to study the production of one of the basic ingredients of life that we know.

The results of this research work will be sent for its publication in the near future in the journal Astronomy & Astrophysics.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *