Metan na Marsie nie pochodzi z meteorytów

Metan na Marsie nie pochodzi z meteorytów
Metan na Marsie nie pochodzi z meteorytówOriginal Press Release
Na łamach Earth and Planetary Science Letters naukowcy z Imperial College London wykluczają możliwość, że metan odkryty na Marsie jest dostarczany na Czerwoną Planetę przez meteoryty.

Sądzono, że meteoryty spalające się w atmosferze mogą być źródłem metanu, jednak kiedy odtworzyliśmy w laboratorium te zjawiska uzyskaliśmy bardzo małe ilości gazu

dr Richard Court

Procesy chemiczne, zachodzące w atmosferze Marsa, rozkładają metan w ciągu kilkuset lat – jeżeli zatem jest on wykrywany w obserwacjach teleskopowych jak również przez sondy okrążające Czerwoną Planetę, oznacza to, że nieznane źródło w sposób ciągły uzupełnia jego ubytki. Jednym z zaproponowanych źródeł były meteoryty. Te wpadając w atmosferę Marsa ogrzewałyby się do temperatur w których procesy chemiczne uwalniałyby metan i inne gazy do atmosfery.

Nowe badania, przeprowadzone przez naukowców z Imperial College London wskazują, że ilość metanu, jaka może być uwalniana przez meteoryty wchodzące w atmosferę Marsa jest zbyt mała by utrzymać stężenie metani na obecnie obserwowanym poziomie. Wcześniejsze badania wykluczyły również jako źródło metanu aktywność wulkaniczną.

Wyniki te oznaczaj- według naukowców – iż obecność metanu na Marsie można wyjaśnić jedynie jako wynik jednego z dwóch mechanizmów. Albo jest on wynikiem oddziaływania skał wulkanicznych i wody, albo jest produktem ubocznym mikroorganizmów żyjących na Marsie.

„Nasze eksperymenty pomagają wyjaśnić zagadkę marsjańskiego metanu „- mówi dr Richard Court, współautor publikacji. -” Sądzono, że meteoryty spalające się w atmosferze mogą być źródłem metanu, jednak kiedy odtworzyliśmy w laboratorium te zjawiska uzyskaliśmy bardzo małe ilości gazu. W przypadku Marsa teoria meteorytów nie zdała egzaminu.”

Zespół wykorzystał technikę o nazwie Podczerwonej Spektroskopii Ilościowa Piroliza i Transformacji Fourierowskiej do odtworzenia zjawisk zachodzących podczas wejścia meteorytów w atmosferę Marsa. W podczerwieni analizowano gazy uwalniane przez rozgrzane do temperatury 1000°C fragmenty meteorytów. To w połączeniu z obliczeniami ilości upadających na Marsa meteorytów wykazało, że mechanizm ten dostarcza rocznie około 10 kg metanu, podczas gdy do utrzymania obserwowanego stężenia tego gazu potrzeba co rok od 100 do 300 ton.

Źródła:

Life on Mars theory boosted by new methane study

Scientists have ruled out the possibility that methane is delivered to Mars by meteorites, raising fresh hopes that the gas might be generated by life on the red planet, in research published tomorrow (Wednesday 9 December 2009) in Earth and Planetary Science Letters.

Methane has a short lifetime of just a few hundred years on Mars because it is constantly being depleted by a chemical reaction in the planet’s atmosphere, caused by sunlight. Scientists analysing data from telescopic observations and unmanned space missions have discovered that methane on Mars is being constantly replenished by an unknown source and they are keen to uncover how the levels of methane are being topped up.

Researchers had thought that meteorites might be responsible for Martian methane levels because when the rocks enter the planet’s atmosphere they are subjected to intense heat, causing a chemical reaction that releases methane and other gases into the atmosphere.

However, the new study, by researchers from Imperial College London, shows that the volumes of methane that could be released by the meteorites entering Mars’s atmosphere are too low to maintain the current atmospheric levels of methane. Previous studies have also ruled out the possibility that the methane is delivered through volcanic activity.

This leaves only two plausible theories to explain the gas’s presence, according to the researchers behind today’s findings. Either there are microorganisms living in the Martian soil that are producing methane gas as a by-product of their metabolic processes, or methane is being produced as a by-product of reactions between volcanic rock and water.

Co-author of the study, Dr Richard Court, Department of Earth Science and Engineering at Imperial College London, says:

“Our experiments are helping to solve the mystery of methane on Mars. Meteorites vaporising in the atmosphere are a proposed methane source but when we recreate their fiery entry in the laboratory we get only small amounts of the gas. For Mars, meteorites fail the methane test.”

The team say their study will help NASA and ESA scientists who are planning a joint mission to the red planet in 2018 to search for the source of methane. The researchers say now that they have discovered that meteorites are not a source of Methane on Mars, ESA and NASA scientists can focus their attention on the two last remaining options.

Co-author, Professor Mark Sephton, Department of Earth Science and Engineering at Imperial College London, adds:

“This work is a big step forward. As Sherlock Holmes said, eliminate all other factors and the one that remains must be the truth. The list of possible sources of methane gas is getting smaller and excitingly, extraterrestrial life still remains an option. Ultimately the final test may have to be on Mars.”

The team used a technique called Quantitive Pyrolysis-Fourier Transform Infrared Spectroscopy to reproduce the same searing conditions experienced by meteorites as they enter the Martian atmosphere. The team heated the meteorite fragments to 1000 degrees Celsius and measured the gases that were released using an infrared beam.

When quantities of gas released by the laboratory experiments were combined with published calculations of meteorite in-fall rates on Mars, the scientists calculated that only 10 kilograms of meteorite methane was produced each year, far below the 100 to 300 tonnes required to replenish methane levels in the Martian atmosphere.

This research was funded by a grant from the Science Technology Facilities Council.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *