Pola lavy w Daedalia Planum

Pola lavy w Daedalia Planum
Pola lavy w Daedalia PlanumOriginal Press Release
Sonda Mars Express wykonała zdjęcia równiny Daedalia Planum – obszaru Czerwonej Planety, z rzadka jedynie podziurawionego kraterami, którego wyróżniającą cechą topograficzną są zastygłe pola różnego wieku.

Daedalia Planum leży na południowy wschód od Arsia Mons, jednego z największych wulkanów na Marsie – o średnicy 350 i wysokości 14km. Jej współrzędne na powierzchni Marsa tp 21°S / 243°E. Na równinie dominują pola zastygłej lawy o różnym wieku mające źródła na południowym zboczu Arsia Mons. Uzyskane zdjęcia mają rozdzielczość około 17 metrów na piksel i obejmują obszar 150×75 km.

Za zdjęciu widać dwa pola lawy – młodszy, przepływający z górnego prawego krańca zdjęcia w kierunku lewego dolnego narożnika, wykazuje wyraźne cechy przepływu lawy takie jak grzbiety ciśnieniowe i centralny kanał lawowy. Starsze pole lawy widoczne poniżej w wyniku akumulacji osadów ma wyraźnie gładszą powierzchnię. Dwie wyraźne depresje – widoczne na lewo od środka zdjęcia – powiązane są z istniejącymi tu wcześniej rowami tektonicznymi (grabenami). Prawdopodobnie lawa wpłynęła do rowów częściowo lub całkowicie je wypełniając. Tam gdzie zostały one wypełnione częściowo nadal można rozpoznać oryginalne rozmiary rowu. W górnej lewej części zdjęcia widać struktury które nie zostały zmodyfikowane przez późniejsze wypływy lawy.

Widoczne na tym obszarze kratery zostały przez lawę zmienione w różnym stopniu. Widoczny po prawej duży krater nie został wypełniony, choć lawa częściowo pokryła pola szczątków wyrzuconych w trakcie zderzenia. Drugi, nieco mniejszy krater, widoczny na górze, został prawie całkowicie wypełniony przez lawę, choć nadal widać fragmenty jego krawędzi. Najprawdopodobniej lawa dostała się do jego wnętrza przez przerwę widoczną w pierścieniu krawędzi. Całkowicie wypełnione lawą kratery, których obrys jest nadal widoczny, nazywa się duchami kraterów (ghost krater). Jeden taki duch widoczny jest tuż obok wypełnionego lawą dużego krateru.

Źródła:

Lava flows in Daedalia Planum

Mars Express imaged Daedalia Planum, a sparsely cratered, untextured plain on the Red Planet featuring solidified lava flows of varying ages.

Daedalia Planum lies to the south-east of Arsia Mons, one of the largest volcanoes on Mars. It is 350 km in diameter and rises 14 km. The plain is dominated by numerous lava flows of varying ages.

It lies at about 21°S / 243°E. The images have a ground resolution of about 17 m/pixel and cover about 150 x 75 km or 11 250 sq km, an area roughly the size of Jamaica.

The region features numerous solidified lava flows of different ages. These flows originate at the southern flank of Arsia Mons.

The map shows two lava flows: the younger flow (upper portion visible in nadir images) exhibits flow structures, pressure ridges as well as the central lava channel (upper right corner). An older flow visible in the lower portion has a smoother surface owing to gradual accumulation of sediments.

Two striking depressions lying almost at right angles to the lava flow are also visible in the upper portion of the imaged region. These structures are related to grabens that existed earlier (grabens are depressional features formed by faults in the crust).

It is likely that the lava flows invaded the grabens partially or filled them up completely. Where a graben was only partially filled, the original dimensions are still recognisable.

In the upper left of the nadir image is a portion of this feature that remains unmodified by the younger lava flows.

Existing impact craters have also been transformed by the lava flows. The two larger craters show different stages of modification (visible in the 3D image). The largest crater (bottom) was not affected by the lava flow but the ejecta blanket formed during the impact is partially covered in lava.

The second largest crater has been flooded almost entirely, although minor portions of the rim are still preserved. It is likely that the lava entered through a breach in the rim, filling it up. Fully covered impact craters, whose outlines are still visible, are also known as ghost craters. One such ghost crater is located in the immediate vicinity of the second largest impact crater.

The colour scenes have been derived from the three HRSC-colour channels and the nadir channel. The perspective views have been calculated from the digital terrain model derived from the stereo channels. The anaglyph image was calculated from both stereo channels. The black and white high resolution images were derived from the nadir channel which provides the highest detail of all channels.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *