Alternatywne wyjaśnienie pochodzenia wydm na Tytanie

Alternatywne wyjaśnienie pochodzenia wydm na Tytanie
Alternatywne wyjaśnienie pochodzenia wydm na TytanieOriginal Press Release
Nowy i zapewne kontrowersyjny artykuł został opublikowany na łamach Nature Geoscience przez dyrektora Instytutu Geografii i Antropologii Uniwersytetu Stanowego Louisiana, Patricka Hespa i naukowca z USGS, Davida Rubina.

Autorzy zbadali liniowe – podłużne – wydmy, które znajdują się w chińskim basenie Qaidam i odkryli, że zbudowane zą w z piasku z domieszką soli i mułu. Domieszki te powodują, że wydmy są lepkie. Według naukowców, to prowadzi do całkowitej przemiany wydmy z poprzecznej na liniową mimo, że nie ulega zmianie ani siła ani kierunek wiatru. Zazwyczaj wydmy poprzeczne powstają w wyniku oddziaływania wiatrów pochodzących z wąskiego kąta, podczas gdy wydmy liniowe powstają, gdy na przemian wieją wiatry o ukośnie przemiennych kierunkach. Odkrycia te dostarczają alternatywnego wyjaśnienia mechanizmów, które utworzyły podobne wydmy na Tytanie.

Hesp i Rubin sugerują, że jeżeli olbrzymie liniowe wydmy widoczne na powierzchni Tytana powstały ze spójnego, lepkiego materiału to one także mogły powstać w wyniku oddziaływania stałych wiatrów z jednego kierunku. Wyniki te są sprzeczne z wcześniejszymi badaniami, w których przyjęto, iż osady w wydmach są luźna, a kształt wydm był wskaźnikiem wiatrów pochodzących z przeciwnych kierunków. Zaprezentowana alternatywna hipoteza ma ogromne znaczenie dla badań Tytana. Jeżeli jest poprawna, wówczas skład, pochodzenie, ewolucja, rozmiar ziaren, lepkość, ilość, sposób globalnego transportu, możliwość przenoszenia przez wiatr osadów na Tytanie, jak również prędkości i kierunki sezonowych wiatrów na księżycu Saturna, jak również przewidywana wilgotność będą musiały być ponownie zbadane i rozpatrzone.

Źródło:

LSU Professor Finds Alternate Explanation for Dune Formation on Saturn’s Largest Moon

A new and likely controversial paper has just been published online in Nature Geoscience by LSU Department of Geography and Anthropology Chair Patrick Hesp and United States Geological Survey scientist David Rubin. The paper, “Multiple origins of linear dunes on Earth and Titan,” examines a possible new mechanism for the development of very large linear dunes formed on the surface of Titan, Saturn’s largest moon.

The authors examined the linear – or longitudinal – dunes that stretch across the surface of China’s Qaidam Basin, finding them composed of sand and some salt and silt. The latter two elements make the dunes cohesive or sticky. According to the study, this leads to a complete change in dune form from transverse dunes to linear dunes, even though the wind speed and direction does not change. Typically transverse dunes are formed by winds from a narrow directional range while longitudinal or linear dunes are formed by winds from two obliquely opposing directions. These findings offer an alternative interpretation of similar dunes found on Titan.

Hesp and Rubin suggest that if the giant linear dunes found on the surface of Titan are also formed from cohesive sediment, then they too could be formed by single-direction winds. This is in sharp contrast to earlier studies, which assumed that the sediments were loose and interpreted the dune shape as evidence of winds coming from alternating directions. The alternative hypothesis that Titan’s linear dunes are formed in cohesive sediment has significant implications for studies on Titan; if the Hesp and Rubin alternative is correct, new hypotheses regarding the composition, origin, evolution, grain size, stickiness, quantity, global transport patterns and suitability for wind transport of Titan’s sediment; the velocities, directions and seasonal patterns of Titan’s winds; and overall surface wetness will all have to be completely reassessed.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *