Dane InSAR pomagają badać trzęsienie ziemi w Peru

Dane InSAR pomagają badać trzęsienie ziemi w Peru
Dane InSAR pomagają badać trzęsienie ziemi w PeruOriginal Press Release
16 sierpnia 2007 roku trzęsienie ziemi o sile 8,0 w skali Richtera zniszczyło 90% miasta Pisco w Peru zabijając 595 osób.

ujrzeliśmy spustoszony obraz dotkniętego trzęsieniem ziemi obszaru jednak moment ten był niezwykle istotny dla zebrania danych

Dr. Juliet Biggs

W pracy opublikowanej 3 marca w magazynie Geophysical Journal International naukowcy z Uniwersytetu Miami’s Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science (RSMAS) we współpracy z naukowcami z brytyjskiego Uniwersytetu Oxford analizują dane dotyczące trzęsienia ziemi i jego wpływu na regionalną topografię.  Wykorzystując dane geodezyjne uzyskane techniką interferometrii radarowej wykorzystującej satelitarne radary z syntetyczną aperturą (InSAR) oraz dane telesejsmiczne naukowcy byli w stanie zidentyfikować szczegóły tego istotnego tektonicznie zdarzenia na granicy głównych płyt tektonicznych.

„Niestety, historyczne trzęsienia ziemi w środkowym Peru ukazują złożony wzór powtórzeń utrudniający określenie regionów najbardziej narażonych na przyszłe trzęsienia ziemi „- mówi dr. Juliet Biggs z RSMAS. -” Zderzenie płyt Nazca i Południowoamerykańskiej powoli wypiętrza Andy jednak powiązania pomiędzy tym procesem a znaczącymi trzęsieniami ziemi nadal pozostają niejasne.”

Co zastanawiające modele stworzone w wyniku badań trzęsienia z 2007 roku nie wykazały wyniesienia terenu w wyniku trzęsienia. Zatem długoterminowe podnoszenie się górnej płyty musi następować albo asejsmicznie albo w wyniku „powolnych wstrząsów” w okresie pomiędzy zdarzeniami cyklu sejsmicznego. Natomiast badania potwierdziły wspólną cechę peruwiańskich trzęsień – maksymalna intensywność oraz zniszczenia mają miejsce kilkadziesiąt kilometrów na południe od epicentrum – to wynik istotny dla zarządzania kryzysowego i przewidywania tsunami.

„Gdy odwiedziliśmy Peru natychmiast po trzęsieniu ziemi wraz z Kim Outerbridge ujrzeliśmy spustoszony obraz dotkniętego trzęsieniem ziemi obszaru jednak czas ten był niezwykle istotny dla zebrania danych „- mówi Biggs. Współpraca z dr Edmundo Norabuena pracującym w Instytucie Geofizyki Peru (Instituto Geofísico del Perú) pozwoliła na rozmieszczenie sensorów GPS w regionie umożliwiających zbieranie danych do dalszych badań mających na celu analizę przemieszczenia płyt w wyniku zmian, które zaszły głęboko pod powierzchnią Ziemi. Badania te są istotne dla lepszego zrozumienia i przewidywania przyszłych trzęsień ziemi w regionie.

Źródło:

CSI: Pisco, Peru

VIRGINIA KEY, Fla. — A magnitude 8.0. earthquake destroyed 90 percent of the city of Pisco, Peru on August 16, 2007. The event killed 595 people, while another 318 were missing. Tsunami waves were observed locally, off the shore of Chile, and as far away as New Zealand.

In a study published in the March 3, 2009 issue of Geophysical Journal International, scientists from the University of Miami’s Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science, in collaboration with scientists from the University of Oxford (U.K.) have analyzed data on this earthquake and its impact on regional topography. Using InSAR-based geodetic data and teleseismic data, the scientists were able to use satellite images to identify details of this major plate boundary event.

“Unfortunately, historical earthquakes in Central Peru show a complex repeat pattern making it difficult to identify which area will be affected in the future,” said Rosenstiel School Postdoctoral Fellow and Principal Investigator Dr. Juliet Biggs. &ldqu;The convergence of the Nazca and the South American plates is slowly building the Andes, but the relationship between great earthquakes and mountain building processes is still unclear”.

Intriguingly, models developed as a result of this event in 2007 demonstrated no upper lifting of the region after this major earthquake. Long-term uplift of the upper plate must either occur aseismically or as “slow earthquakes” during the interseismic or postseismic part of the earthquake cycle.

Support for the project came from the U.S. National Science Foundation. The earthquake confirmed a common feature for earthquakes in central Peru: maximum intensity and damage occur few tens of kilometers south of the epicenter. This is a key observation for disaster management and tsunami prediction.

“Visiting Peru immediately after the earthquake together with fellow researcher Kim Outerbridge provided us with a desolating picture of the affected region, but it was critically important for data-gathering,” Biggs said.

The collaboration with Dr. Edmundo Norabuena, a former graduate from the Rosenstiel School now at Instituto Geofísico del Perú, to deploy GPS equipment in the region permitted collection of essential data, which will be the subject of a new study. This will provide details on the movement generated deep inside the earth after the earthquake, which is another crucial part of the puzzle in terms of our understanding of the recurrence intervals of major earthquakes.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *