Astronomowie odkrywają dwa najciemniejsze brązowe karły

Astronomowie odkrywają dwa najciemniejsze brązowe karły

Astronomowie odkrywają dwa najciemniejsze brązowe karły

10.12.2008

Mamy remis! Tytuł najsłabiej świecącego obiektu we Wszechświecieotrzymują dwie „nieudane” gwiazdy – brązowe karły – emitujące jednąmilionową ilość energii naszego Słońca. Obiekt – bo do niedawnasądzono, że jest to niczym nie wyróżniający się brązowy karzeł, zostałzbadany przez teleskop kosmiczny NASA Spitzer w paśmie promieniowaniapodczerwonego. W ten sposób astronomowie zmierzyli precyzyjnie nietylko jego jasność, ale również ekstremalnie niską temperaturę. Cowięcej dane uzyskane przez teleskop Spitzer pokazały, że nie jest topojedynczy obiekt ale w rzeczywistości para obiektów.

„Oba te obiekty biją rekord jednej milionowej części emisji świetlnejSłońca „- mówi Adam Burgasser z MIT w Cambridge. Burgasser jest głównymautorem publikacji opisującej odkrycie, która została zamieszczona wAstrophysical Journal Letters.

Brązowe karły to nietypowe obiekty. Są zwartymi kulami gazusamodzielnie wędrującymi przez kosmos – jednak są zbyt lekkie i zimneby być gwiazdami, a zbyt ciepłe i masywne – by opisywać je jakoplanety. Nazwa „brązowy karzeł” została im nadana, ponieważ te małe,podobne gwiazdom obiekty, zmieniają kolor w czasie kiedy stygną, i wzwiązku z tym nie mają zdefiniowanej barwy. W rzeczywistości większośćz nich, gdyby udało je się dojrzeć, miałaby odcień czerwony. Natomiastdlatego, że ilość emitowanego przez nie światła jest tak mała, sąobiektami niezwykle trudnymi do odkrycia. Pierwsze zaobserwowano w 1995roku i do dzisiaj znanych jest kilkanaście, choć astronomowie sąprzekonani, że w kosmosie istnieje ich liczna populacja.

Rozdzielona właśnie para – o dźwięcznej nazwie 2MASS J09393548-2448279(po mamusie – czyli mikronowym przeglądnie nieba w części finansowanymprzez NASA – Two Micron All-Sky Survey stąd 2MASS)zostały po raz pierwszy zaobserwowane w 1999 roku. Niedawnoastronomowie wykorzystali ultra czuły kosmiczny teleskop podczerwonySpitzer by dokładniej zbadać obiekt, o którym sądzono, że jestpojedynczym brązowym karłem. Dane pokazały obiekt o temperaturzeatmosfery w zakresie of 565 – 635 Kelwinów (292 – 362°C). Choćzatem jest wielokrotnie gorętszy od atmosfery Jowisza (średniatemperatura wynosi tu -121°C) daleko jej do temperatur gwiazd.Jak na razie zatem 2MASS J09393548-2448279 jest jednym znajzimniejszych obiektów podobnych do gwiazd, dla których wyznaczonotemperaturę.

Aby wyliczyć jasność obiektu naukowcy musieli wyznaczyć jego odległośćod Ziemi. Po trzech latach precyzyjnych pomiarów za pomocą teleskopów wobserwatorium Anglo-Australian Observatory wAustralii ustalili, że 2M 0939 jest piątym najbliższym brązowym karłem,oddalonym o 17 lat świetlnych w kierunku konstelacji Pompy(Antlia). Ta odległość, wraz z pomiaramidostarczonymi przez Spitzera, umożliwiła stwierdzenie że obiekt jestnie tylko chłodny ale również ekstremalnie ciemny. Pozostawiła jednakzagadkę. Jasność obiektu była dwukrotnie wyższa niż oczekiwano odbrązowego karła o tej temperaturze. Rozwiązanie ? Powierzchnia obiektupowinna być dwukrotnie większa. A to oznacza bliźnięta, każde o połowiejasności i masie 30 do 40 razy większej od Jowisza. Oba obiekty sąmilion razy ciemniejsze od Słońca, miliard razy – gdy uwzględnimywyłącznie pasmo widzialne.

„Te brązowe karły są najmniejszej wielkości gwiezdnymi żarówkami jakiena razie znamy „- mówi Burgasser. -” Podobnie jak niskiej mocy lampyfluorescencyjne emitują większość energii w wąskim przedziale widma – wtym przypadku w paśmie podczerwonym.”

Według autorów publikacji we Wszechświecie znajdują się jeszczeciemniejsze brązowe karły, jednak są one na razie zbyt ciemne by ichwykrycie było możliwe za pomocą obecnie prowadzonych przeglądów nieba.Planowana misja NASA Wide-Field Infrared SurveyExplorer ma objąć badaniami w podczerwieni całe niebo i zpewnością odkryje setki podobnych obiektów.

„W badaniach nad brązowymi karłami chcemy dowiedzieć się jak słabe mogąone być pod względem temperatury, jasności i masywności „- mówi DavyKirkpatrick, współautor publikacji w centrum analizy i przetwarzaniadanych podczerwonych NASA w CalTech w Pasadena. -” To pozwolidowiedzieć się więcej na temat brązowych karłów i ich ewolucji.”

Źródło:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *