Europejski satelita GOCE Earth Explorer ma badać powierzchnię i jądro Ziemi

Europejski satelita GOCE Earth Explorer ma badać powierzchnię i jądro Ziemi

Europejski satelita GOCE Earth Explorer ma badać powierzchnię i jądro Ziemi

22.08.2008


Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) zamierza wysłać na orbitę najbardziej zaawansowanego satelitę w historii
badań kosmicznych. Sonda ma analizować pole grawitacyjne Ziemi oraz stworzyć precyzyjny obraz kształtu
naszej planety – geoidy. Sonda GOCE (Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer
– eksplorator pola grawitacyjnego oraz cyrkulacji oceanicznej) zostanie umieszczona na niskiej, blisko
zsynchronizowanej z położeniem względnym Słońca, orbicie przez rosyjską rakietę Wostok startującą
z kosmodromu Plesieck 10 września o godzinie 16:21 CEST. Misja umieszczenia sondy na orbicie została
powierzona firmie Eurockot Launch Services, która jest wspólnym przedsięwzięciem
EADS Astrium oraz Centrum Kosmicznego Chruniczewa


GOCE ma umożliwić zbieranie odpowiednio precyzyjnych danych grawitacyjnych przy jednoczesnym filtrowaniu
zakłóceń pochodzących od śladowych pozostałości atmosfery na wysokości 260km. Efektem prac projektowych
jest wysmukły, 5-metrowy satelita o aerodynamicznym kształcie grota wyposażony w niskiej mocy jonowy napęd
mający kompensować tarcie atmosferyczne.

Ważący tonę satelita wynosi na orbitę sześć najnowocześniejszych, wysoce czułych akcelerometrów, których
zadaniem będzie pomiar wektorów pola grawitacyjnego w trzech osiach przestrzennych. Zebrane dane utworzą
precyzyjną mapę kształtu geoidy (powierzchni referencyjnej Ziemi) oraz występujących pod powierzchnią
anomalii grawitacyjnych. Te dane nie tylko znacznie poszerzą naszą wiedzę oraz zrozumienie wewnętrznej
struktury Ziemi lecz dostarczą także dokładniejszych danych wskaźnikowych dla badań oceanów i klimatu
poprzez wskazanie zmian poziomu morza, cyrkulacji oceanicznej oraz badania dynamiki pokrywy lodowej
w obszarach okołobiegunowych. Uważa się, że wyniki będzie można stosować w klimatologii, oceanografii
i geofizyce, jak również w pracach geodezyjnych i pozycjonowania.

Aby misja mogła zostać urzeczywistniona ESA wraz z 45 partnerami w przemyśle (najważniejszym jest
firma Thales Alenia Space) i zespołem naukowców musiała rozwiązać złożony problem zaprojektowania
satelity przeznaczonego do pracy na niskiej orbicie, która ma umożliwić zbieranie odpowiednio precyzyjnych
danych grawitacyjnych przy jednoczesnym filtrowaniu zakłóceń pochodzących od śladowych pozostałości
atmosfery na wysokości 260km. Efektem jest wysmukły, 5-metrowy satelita o aerodynamicznym kształcie
grota wyposażony w niskiej mocy jonowy napęd mający kompensować tarcie atmosferyczne.

Misja GOCE jest jedną z trzech podstawowych misji programu badania Ziemi (Earth Explorer) przez
Europejską Agencję Kosmiczną, rozpoczętego w 1999 roku by poszerzyć naszą wiedzę na temat atmosfery,
biosfery, hydrosfery, kriosfery (rozmieszczenia pokrywy śnieżnej oraz lodowej) oraz wnętrza Ziemi,
interakcji pomiędzy tymi elementami oraz wpływu jaki działalność ludzi ma na procesy zachodzące pomiędzy
nimi. GOCE jest pierwszą misją z serii sond, z których pięć kolejnych ma nastąpić już w ciągu najbliższych
dwóch lat.

Kolejne misje podstawowe (Core Miession) programu Earth Explorerm wybrane by zwrócić szczególną uwagę na obszary
stanowiące istotne dla ludzkości problemy to misje:

  • w 2010 roku – ADM-Aeolus – mająca badać dynamikę atmosfery Ziemi
  • w 2013 roku – EarthCARE – mająca na celu zbadanie balansu energetycznego naszej planety.

Ponadto w przygotowaniu są trzy misje dodatkowe (Opportunity Mission):

  • w 2009 roku – CryoSat-2 – mający badać grubość pokrywy lodowej
  • w 2009 roku – SMOS – którego zadaniem będzie zbadanie wilgotności gleby oraz zasolenia oceanów
  • w 2010 roku – Swarm – mający zbadać przemiany w polu magnetycznym Ziemi

Źródło:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *